I Am Second

May 25th, 2009
imagine

În timpul Conferinţei Internaţionale de Misiune e3, a fost lansat programul „I am second!”  În cadrul acestei strategii de misiune sunt prezentate mărturii personale ale celor a căror viaţă a fost schimbată la întâlnirea cu Domnul Isus.

Dacă înaintea acestei experienţe fiecare dintre cei care şi-au prezentat mărturia personală aualergat asemenea oamenilor de astăzi, după primul loc, la întâlnirea cu Domnul Isus, fiecare dintre ei a înţeles că acesta trebuie să aparţină Domnului Isus, mărturiseind „ I am second!” ( eu sunt pe locul al diolea!”)

Dacă doriţi să urmăriţi aceste mărturisiri daţi clic pe următorul link:

http://www.iamsecond.com/

Conferinţă Internaţională E3

May 25th, 2009
imagine

În perioada 19-25 Ianuarie 2009, a avut loc în Dallas , Texas, Conferinţa Internaţională e3, la care au participat directorii naţionali şi directorii pentru echipare din 23 de ţări în care această organizaţie misionară este implicată în misiune.  Acestora li s-au alăturat şi aproape 800 de donatori şi misionari voluntari din S.U.A. care au participat în campanii de evanghelizare, sau se pregătesc pentru a se alătura echipelor de misiune.

În timpul lucrărilor conferinţei, Curtis Hail, preşedintele organizaţiei e3, a prezentat într-o atmosferă de sărbătoare, istoricul organizaţiei, arătând că dealungul istoriei, Dumnezeu a făcut lucruri mari, ajungând în prezent la slujiri care pot fi considerate o adevărată minune.

Coordonatirii naţionali au  prezentat rapoarte naţionale şi experienţe trăite cu Dumnezeu în timpul acestor slujiri. Printre materialele prezentate s-au numărat: cubul de evanghelizare, manualul de prezentare a cubului de evanghelizare, manualul de mobilizare a bisericii locale”Primii Paşi”, cubul de evanghelizare pentru copii, Cubul AIDS , care arată perricolele şi cum putem preveni îmbolnavirile cu SIDA, mingea de fotbal e3, mingea de baschet e3 , precum şi cărţile şi cursurile de echipare e3, pubicate.

Tema conferinţei prezentata de Sam Ingrassia a fost:” Descoperă-ţi misiunea pe care Dumnezeu ţi-a încredinţat-o!”

Motivaţi de căldura părtăşiei trăită la conferinţă, de dragostea lui Dumnezeu şi de lucrările pe care El le împlineşte în această vreme, toţi participanţii au fost întariţi în credinţă şi în hotărârea ca întorcându-se în ţările lor să lucreze cu şi mai mult devotament pentru împlinirea Marii Trimiteri : Evanghelia să ajungă la orice etnie, să fie propovăduită în orice limbă şi să ajungă până la marginile pământului, pentru ca Împărăţia lui Dumnezeu să cuprindă tot pământul.

Din partea României a participat pastorul  Dan Boingeanu, directorul naţional e3.

www.e3romania.ro

Instruire pentru folosirea Cubului de Evanghelizare

September 5th, 2006
imagine

Imagini de la întâlnirea de tineret din Biserica Creştină Baptistă Maranatha Suceava, în care Boingeanu Dan, pastorul biserici a prezentat “Cubul de Evanghelizare”. În acest timp de instruire, 32 de tineri din biserică au primit cu bucurie şi cu mare interes această noua unealtă de Evanghelizare, pe care urmează a o folosi pentru a prezenta vestea bună a Evangheliei celor ce încă nu-L cunosc pe Domnul Isus.

Imagini de la întâlnirea de tineret din Biserica Creştină Baptistă Maranatha Suceava, în care Boingeanu Dan, pastorul biserici a prezentat “Cubul de Evanghelizare”. În acest timp de instruire, 32 de tineri din biserică au primit cu bucurie şi cu mare interes această noua unealtă de Evanghelizare, pe care urmează a o folosi pentru a prezenta vestea bună a Evangheliei celor ce încă nu-L cunosc pe Domnul Isus.

Conferinta de echipare a instructorilor E3

September 5th, 2006
imagine

În perioada 13-15 oct.2005, a avut loc la Centrul Crestin “Surduc” prima întîlnire de echipare a instructorilor E3 din Romania. La aceasta întîlnire au participat din partea organizatiei Global Mission Fellowship Sam Ingrasia si Joe Barron, iar din partea romana :

- Boingeanu Dan, pastor biserica “Maranatha” Suceava,
- Catalin Covaci , pastor biserica  Stanca, Timisoara,
- Boingeanu Corneliu , pastor biserica “Sfînta Treime” Bucuresti
- Stefanuti Iosif si Marius Mezin,  pastori  biserica “Sfînta Treime” Braila
- Patru Daniel Cristian,  pastor asistent Biserica “Emanuel” Craiova
- Andreican Mircea, pastor cu misiunea in Comunitatea Baptista Arad
- Damian Ioan , pastor biserica “Sfînta Treime” Medgidia
- Tutac Samuel , pastor biserica “Betel” Timisoara
- Daniel Fodorean ,pastor biserica “Golgota” Constanta
- Oprea Radu Cristian , pastor biserica “Betania” Bucuresti
- Tamas Vasile , pastor biserica “Betania” Cluj
- Handaric Beniamin , pastor  biserica “Damuc” Neamt
- Nicu Sotir , misionar  biserica “Sfîntra Treime” Bucuresti
- Groze Remus,  pastor  biserica “Sfînta Treime” Deva
- Olariu Dumitru Gigel, pastor biserica “Betel” Resita

La aceasta întîlnire fiecare zi a început cu un timp de partasie si închinare , dupa care a fost prezentata viziunea programului E3 si marterialele ce urmeaza a fi folosite : “Primii Pasi ” (Mobilizati Biserica la Secerisul Domnului) si ” Cubul de evanghelizare”. Aspecte din timpul acestei întîlniri si ale activitatilor din atelierele de lucru pot fi urmarite în imaginile urmatoare .

 

Ce este E3 Partners

September 5th, 2006
imagine

E3 Romania sau Parteneri în misiunea E3, este un proiect al Departamentului de Misiune al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România. Acest proiect urmareşte implicarea fiecarei biserici locale în Evanghelizarea celor nemântuiţi si Echiparea fiecarui credincios, în vederea Extinderii Împaraţiei lui Dumnezeu pâna la marginile pămîntului. Initialele celor trei slujiri specifice, în care dorim să fie antrenata fiecare biserică locală: “Evanghelizare” , “Echipare”, “Extindere”, au generat denumirea  acestui proiect  cunoscut sub numirea prescurtată “E3″.

Imediat dupa revoluţie , bisericile din România au avut o viziune şi-o implicare majoră în Evanghelizare si plantarea de noi biserici. În multe biserici însă , acest foc misionar astăzi s-a stins. De aceea , evanghelizarea şi misiunea, au fost încredinţate unor slujitori specializaţi în aceste slujiri , care de cele mai multe ori împlinesc aceaste responsabilităţi fară a mai implica şi biserica locală.

Pentru că Dumnezeu a încredinţat aceste slujiri în mod concret Bisericii, prin acest proiect , dorim să conştientizăm fiecare biserică locală de acestă mare responsabilitate, să ajutăm dobîndirea unei viziuni cu privire la evanghelizare şi misiune şi să facilităm implicarea fiecarei biserici . Prin acest proiect nu se intenţionează înfiinţarea unei noi organizaţii creştine şi nici colecţionarea de fonduri, ci mai degrabă crearea unei mişcări spirituale care să antreneze fiecare biserică locală în Evanghelizare, Echipare şi plantarea de noi Biserici , în vederea Extinderii Împărăţiei lui Dumnezeu.

Prin programul “Torţa Misiunii” în anul 2005 , s-au desfaşurat “Conferinţe de Misiune în 40 de Biserici Baptiste din România. Aceste conferinţe au prilejuit un eveniment deosebit în care au fost implicaţi toţi membrii bisericilor locale. Am văzut cu ochii noştrii că şi astăzi Dumnezeu are oameni şi biserici care sunt gata să împlinească “Marea Trimitere“, pregatiţi să ducă Evanghelia în orice localitate din România şi până la marginile lumii.

Pentru ca Torţa Misiunii, care a fost aprinsă la aceste conferinţe să nu se stingă şi pentru a ajunge de la un eveniment , la o mişcare de misiune şi plantare de noi biserici, am considerat că este nevoie şi de un pas următor. Acest pas este proiectul “E3″ prin care dorim să punem la dispoziţia păstorilor , prezbiterilor, misionarilor şi tuturor slujitorilor interesaţi de această viziune , calendarul de studiu ” Biserica Misionară”.  Acest studiu este o pledoarie pentru Biserica Locală şi cuprinde o perspectivă biblică asupra misiunii.

Subiectele sunt organizate avînd o temă săptămînală,sub formă de studii biblice, sau o tematica de predicare, pentru o perioadă de un an. Întrebările la care am dorit să răspundem prin subiectele propuse sunt : De ce o Biserică Misionară ? Ce evenimente motivează misiunea conform relatărilor Vechiului Testament ? Care a fost viziunea Domnului Isus cu privire la misiune ? Care au fost experienţele bisericii primare în misiune? Care sunt cele mai frecvente obstacole ce împiedică misiunea ? Si care sunt trăsăturile specifice ale unei biserici misionare. Deşi s-au scris multe cărţi cu acest subiect al evanghelizării si-al misiunii , studiul care îl propunem prezintă doua particularităţi si anume :

1. Misiunea este privită din perspectivă biblică; fiecare temă este de fapt exegeza unui pasaj biblic .
2. Misiunea este privită din perspectiva bisericii locale.

În vederea antrenării fiecarei biserici locale în misiune, chemăm toţi slujitorii interesaţi indiferent de denominaţia evanghelică de care aparţin, să declare pentru biserica în care slujesc anul 2006 : “Anul  Misiunii” şi să destineze una dintre slujirile saptămînale ale bisericii acestui scop. În cadrul acestei slujiri se pot parcurge temele propuse în Calendarul de Misiune ca si un studiu biblic sau ca o tematica de predicare. Pe lângă un mesaj de misiune, se poate conduce biserica în rugăciune având acelaşi subiect, menţionîndu-se de fiecare dată o altă localitate din judeţ , o altă ţară sau un alt misionar, pentru care biserica să fie motivată să mijlocească.

La aceste întîlniri pot fi chemati să depună mărturie despre biruinţele , problemele si înfrângerile lor, misionarii bisericii . Pot fi invitaţi misionari care au lucrat în alte ţări să prezinte misiunea transculturală. Pot fi chemati cei plecaţi din biserică si care lucrează în alte ţări să prezinte experienţele şi problemele cu care ei se confruntă. Toate aceste recomandări sunt numai propuneri care pot fi înbunătaţite şi completate conform nevoilor şi specificului fiecarei biserici locale.

În timpul acestui an de studiu ,dorim ca în fiecare biserică ce s-a alăturat acestui program sa se creeze o viziune pentru misiune, să se descopere baza biblică pentru misiune si să se aprinda focul misionar în inima fiecărui membru . Pentru a urmări progresul acestui program pentru Bisericile Baptiste şi pentru toţi cei interesaţi , în cadrul aceluiaşi proiect E3, vom organiza 6 conferinţe misionare zonale. În sprijinul celor ce doresc să se implice deja în evanghelizare putem oferi ca si unealtă de evanghelizare “Cubul de Evanghelizare” si manualul de utilizare a acestuia, iar pentru cei ce doresc să studieze cum să se implice în evanghelizare, putem oferi cursul : “Mobilizeză-ţi Biserica pentru Marele Seceriş “.

În acelaşi timp chemăm toate organizaţiile creştine să punem împreună toată logistica şi resursele pe care le avem, pentru a ajuta Biserica locală la împlinirea acestei mareţe slujiri.

Trăim într-un an hotărâtor pentru naţiunea Română. Toata energia si toate resursele sunt cumulate pentru integrarea Europeana. Este oare biserica pregătită pentru a sluji în acest nou context? Pentru ca Biserica din România să aibă un impact în noul context European si pentru ca să-şi împlineasca slujba de vestire a Evangheliei până la marginile pământului , vă invităm să vă alăturaţi aestei viziuni, pentru ca fiecare Biserica din România să fie “O Biserică  Misionară”.
Pastor Boingeanu Dan

Puteti găsi Calendarul de Misiune ” Biserica Misionară”, precum şi fiecare subiect explicat succint pe pagina web : www.misiune.ro Pentru propuneri întrebări şi corespondenţă, folosiţi rubrica contact de pe aceiaşi pagină sau e-mail office[a]misiune.ro