E3romania.ro » Stiri »

Ce este E3 Partners

( Tuesday, 5 September, 2006 )
imagine

E3 Romania sau Parteneri în misiunea E3, este un proiect al Departamentului de Misiune al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România. Acest proiect urmareşte implicarea fiecarei biserici locale în Evanghelizarea celor nemântuiţi si Echiparea fiecarui credincios, în vederea Extinderii Împaraţiei lui Dumnezeu pâna la marginile pămîntului. Initialele celor trei slujiri specifice, în care dorim să fie antrenata fiecare biserică locală: “Evanghelizare” , “Echipare”, “Extindere”, au generat denumirea  acestui proiect  cunoscut sub numirea prescurtată “E3″.

Imediat dupa revoluţie , bisericile din România au avut o viziune şi-o implicare majoră în Evanghelizare si plantarea de noi biserici. În multe biserici însă , acest foc misionar astăzi s-a stins. De aceea , evanghelizarea şi misiunea, au fost încredinţate unor slujitori specializaţi în aceste slujiri , care de cele mai multe ori împlinesc aceaste responsabilităţi fară a mai implica şi biserica locală.

Pentru că Dumnezeu a încredinţat aceste slujiri în mod concret Bisericii, prin acest proiect , dorim să conştientizăm fiecare biserică locală de acestă mare responsabilitate, să ajutăm dobîndirea unei viziuni cu privire la evanghelizare şi misiune şi să facilităm implicarea fiecarei biserici . Prin acest proiect nu se intenţionează înfiinţarea unei noi organizaţii creştine şi nici colecţionarea de fonduri, ci mai degrabă crearea unei mişcări spirituale care să antreneze fiecare biserică locală în Evanghelizare, Echipare şi plantarea de noi Biserici , în vederea Extinderii Împărăţiei lui Dumnezeu.

Prin programul “Torţa Misiunii” în anul 2005 , s-au desfaşurat “Conferinţe de Misiune în 40 de Biserici Baptiste din România. Aceste conferinţe au prilejuit un eveniment deosebit în care au fost implicaţi toţi membrii bisericilor locale. Am văzut cu ochii noştrii că şi astăzi Dumnezeu are oameni şi biserici care sunt gata să împlinească “Marea Trimitere“, pregatiţi să ducă Evanghelia în orice localitate din România şi până la marginile lumii.

Pentru ca Torţa Misiunii, care a fost aprinsă la aceste conferinţe să nu se stingă şi pentru a ajunge de la un eveniment , la o mişcare de misiune şi plantare de noi biserici, am considerat că este nevoie şi de un pas următor. Acest pas este proiectul “E3″ prin care dorim să punem la dispoziţia păstorilor , prezbiterilor, misionarilor şi tuturor slujitorilor interesaţi de această viziune , calendarul de studiu ” Biserica Misionară”.  Acest studiu este o pledoarie pentru Biserica Locală şi cuprinde o perspectivă biblică asupra misiunii.

Subiectele sunt organizate avînd o temă săptămînală,sub formă de studii biblice, sau o tematica de predicare, pentru o perioadă de un an. Întrebările la care am dorit să răspundem prin subiectele propuse sunt : De ce o Biserică Misionară ? Ce evenimente motivează misiunea conform relatărilor Vechiului Testament ? Care a fost viziunea Domnului Isus cu privire la misiune ? Care au fost experienţele bisericii primare în misiune? Care sunt cele mai frecvente obstacole ce împiedică misiunea ? Si care sunt trăsăturile specifice ale unei biserici misionare. Deşi s-au scris multe cărţi cu acest subiect al evanghelizării si-al misiunii , studiul care îl propunem prezintă doua particularităţi si anume :

1. Misiunea este privită din perspectivă biblică; fiecare temă este de fapt exegeza unui pasaj biblic .
2. Misiunea este privită din perspectiva bisericii locale.

În vederea antrenării fiecarei biserici locale în misiune, chemăm toţi slujitorii interesaţi indiferent de denominaţia evanghelică de care aparţin, să declare pentru biserica în care slujesc anul 2006 : “Anul  Misiunii” şi să destineze una dintre slujirile saptămînale ale bisericii acestui scop. În cadrul acestei slujiri se pot parcurge temele propuse în Calendarul de Misiune ca si un studiu biblic sau ca o tematica de predicare. Pe lângă un mesaj de misiune, se poate conduce biserica în rugăciune având acelaşi subiect, menţionîndu-se de fiecare dată o altă localitate din judeţ , o altă ţară sau un alt misionar, pentru care biserica să fie motivată să mijlocească.

La aceste întîlniri pot fi chemati să depună mărturie despre biruinţele , problemele si înfrângerile lor, misionarii bisericii . Pot fi invitaţi misionari care au lucrat în alte ţări să prezinte misiunea transculturală. Pot fi chemati cei plecaţi din biserică si care lucrează în alte ţări să prezinte experienţele şi problemele cu care ei se confruntă. Toate aceste recomandări sunt numai propuneri care pot fi înbunătaţite şi completate conform nevoilor şi specificului fiecarei biserici locale.

În timpul acestui an de studiu ,dorim ca în fiecare biserică ce s-a alăturat acestui program sa se creeze o viziune pentru misiune, să se descopere baza biblică pentru misiune si să se aprinda focul misionar în inima fiecărui membru . Pentru a urmări progresul acestui program pentru Bisericile Baptiste şi pentru toţi cei interesaţi , în cadrul aceluiaşi proiect E3, vom organiza 6 conferinţe misionare zonale. În sprijinul celor ce doresc să se implice deja în evanghelizare putem oferi ca si unealtă de evanghelizare “Cubul de Evanghelizare” si manualul de utilizare a acestuia, iar pentru cei ce doresc să studieze cum să se implice în evanghelizare, putem oferi cursul : “Mobilizeză-ţi Biserica pentru Marele Seceriş “.

În acelaşi timp chemăm toate organizaţiile creştine să punem împreună toată logistica şi resursele pe care le avem, pentru a ajuta Biserica locală la împlinirea acestei mareţe slujiri.

Trăim într-un an hotărâtor pentru naţiunea Română. Toata energia si toate resursele sunt cumulate pentru integrarea Europeana. Este oare biserica pregătită pentru a sluji în acest nou context? Pentru ca Biserica din România să aibă un impact în noul context European si pentru ca să-şi împlineasca slujba de vestire a Evangheliei până la marginile pământului , vă invităm să vă alăturaţi aestei viziuni, pentru ca fiecare Biserica din România să fie “O Biserică  Misionară”.
Pastor Boingeanu Dan

Puteti găsi Calendarul de Misiune ” Biserica Misionară”, precum şi fiecare subiect explicat succint pe pagina web : www.misiune.ro Pentru propuneri întrebări şi corespondenţă, folosiţi rubrica contact de pe aceiaşi pagină sau e-mail office[a]misiune.ro