E3romania.ro » Stiri »

Ziua mondială de rugăciune 2009

( Tuesday, 26 May, 2009 )
imagine

În duminica din 31 mai-2009, care este desemnată a fi “Ziua mondială de rugăciune“. vă chemăm să fiţi părtaşi în rugăciune alături de sutele de milioane de credincioşi din aproape 220 de ţări de pe glob care s-au înregistrat pentru acest eveniment şi să conduceţi bisericile în care slujiti în acestă părtăşie în rugăciune motivaţi de Cuvântul lui Dumnezeu care spune:

„ … vine vremea când voi strânge  toate neamurile şi toate limbile; ele vor veni şi vor vedea slava mea.” Isaia 66:18

Veniţi să ne unim în acest lanţ de rugăciune şi să căutăm faţa Domnului, pentru a vedea slava lui Dumnezeu prin:

-    trezirea spirituală a celor nemântuiţi (Ioel 2:28-32)
-    maturizarea pirituală a celor credincioşi (Ef.4:11-16)
-    implicarea spirituală a celor chemaţi de Dumnezeu (Rom.12:6-8)
-    statornicia spirituală a celor mântuiţi (Evrei 10:37-39)

Rugăciune specială pentru:

-    Parlamentul European
-    Ţările aflate în conflict
-    Zonele neevanghelizate
-    Poporul Israel
-    Criza mondială