CE ESTE TORŢA?

September 5th, 2006
imagine

“TORŢA MISIUNII” este titlul generic al unui proiect misionar, coordonat de Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, care se desfăşoară în câteva localităţi din ţară pe durata anului 2005. Acest ITINERAR MISIONAR debutează pe data de 15 Ianuarie în Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” din Bucureşti şi se încheie în acelaşi loc pe data de 11 Decembrie a aceluiaşi an, după ce uneşte 38 de alte localităţi şi Biserici Baptiste din ţară (vezi traseul torţei). Torţa misiunii va fi purtată pe o distanţă de aproximativ 3 650 Km (pe şosea) unind capitala ţării cu celelalte oraşe în care există Biserici Baptiste ce manifestă o vie dorinţă de a transmite către alte Biserici, printr-o unitate de credinţă şi viziune, “flacăra misiunii” care a fost aprinsă de Domnul Isus în inima primilor ucenici (Luca 24: 32) şi care continuă să ardă şi în inima ucenicilor Săi din generaţia noastră.

CARE ESTE “GENEZA” ACESTUI PROIECT MISIONAR?

Ideea unei “torţe” misionare este legată de misiunea lui William Carey, care este considerat “părintele” misiunii moderne. În urmă cu aproximativ 200 de ani, Dumnezeu a aprins inima acestui tânăr englez care a început să “ardă” cu multă înflăcărare şi a fost mistuită, în cele din urmă, de dragostea pentru oamenii pierduţi spiritual din India. William Carey a devenit astfel o “torţă” vie a iubirii lui Dumnezeu pentru cei aflaţi în întuneric spiritual. Flacăra misiunii, aprinsă de Dumnezeu în inima lui Carey, a aprins, pe rând, cu multă intensitate, multe Biserici din Anglia. Duhul lui Dumnezeu a sensibilizat zeci de mii de credincioşi englezi care au devenit, astfel, purtători ai torţei misiunii pentru toate zonele “întunecate” de pe glob. Foarte curând întreaga ţară, Anglia, a devenit o “torţă” a misiunii mondiale.

Apoi, Duhul lui Dumnezeu a aprins America de Nord pentru misiune. Bisericile din America au experimentat binecuvântarea lui Dumnezeu ca urmare a angajării acestora într-o misiune susţinută după planul întocmit de Domnul Isus. Multe decenii la rând, până astăzi, Bisericile din America de Nord au “ars” şi continuă să “ardă”, cu multă intensitate, pentru misiunea mondială. România a beneficiat din plin de pe urma misiunii susţinute de Bisericile din America în ţara noastră.

Flacăra misiunii a fost aprinsă apoi, cu mare amploare, în America de Sud. Ţări precum Brazilia au experimentat în zilele noastre puterea Duhului Sfânt manifestată cu o mare forţă în Bisericile care s-au angajat în proiecte de misiune locală sau mondială. Mii de Biserici din Brazilia sunt astăzi “pe jar” pentru misiune.

Aceeaşi flacără a misiunii a fost aprinsă de Dumnezeu şi în Coreea de Sud în vremea noastră. Zeci de mii de misionari coreeni poartă cu multă pasiune “torţa” misiunii în multe zone de pe glob. Aşa cum se cunoaşte, datorită acestei orientări, Dumnezeu a binecuvântat Bisericile din Coreea cu multă prosperitate spirituală şi financiară. În aceste zile, mii de Biserici din Coreea de Sud “ard” cu multă intensitate pe altarul misiunii pe care Dumnezeu o dezvoltă în generaţia noastră.

Convingerea noastră este că următoarea mişcare a flăcării Duhului Sfânt pentru misiune, în lume, va fi Europa de Răsărit, respectiv, România. Ţara noastră a fost binecuvântată de Dumnezeu cu mai mulţi credincioşi evanghelici decât în toate celelalte ţări din Europa de Răsărit la un loc. Am fost binecuvântaţi de Dumnezeu ca să fim o binecuvântare pentru alţii. Dorim să purtăm “torţa” misiunii prin Bisericile din România care să fie astfel aprinse de Duhul lui Dumnezeu pentru misiunea făcută după Planul Măreţ al lui Dumnezeu. Ne rugăm ca România să devină o “torţă” a misiunii divine în generaţia noastră, alături de celelalte ţări care “ard” cu multă pasiune pentru Domnul.

CARE ESTE SUPORTUL BIBLIC PENTRU ACEST PROIECT?

Toate dorinţele sau pasiunile sfinte din noi sunt “aprinse” şi întreţinute doar de puterea suverană a lui Dumnezeu, printr-un proces tainic de regenerare a motivaţiilor stinse şi a orientărilor pierdute din universul nostru interior. Cei doi ucenici ai lui Hristos, aflaţi pe drumul descurajării lor, spre Emaus, au experimentat această putere a pasiunii pentru împlinirea planului lui Dumnezeu atunci când inima lor a fost “aprinsă” de mesajul Domnului pentru ei (Luca 24: 32). Această flacără aprinsă de Domnul în inimile “stinse” ale ucenicilor Săi era, de fapt, flacăra misiunii pe care Dumnezeu Însuşi o stabilise pentru ei: “voi veţi fi martori ai acestor lucruri” (Luca 24:48). Inima lor devenise, astfel, o torţă în care ardea, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, flacăra misiunii către toate naţiunile pământului (Fapte 1:8). De atunci şi până astăzi, această torţă vie a misiunii a fost purtată cu curaj, pasiune şi sacrificii prin diverse localităţi, ţinuturi şi generaţii întregi aflate în întuneric spiritual. Flacăra misiunii a fost purtată cu credincioşie de mii şi milioane de ucenici ai lui Hristos, generaţie după generaţie şi localitate după localitate, până aici la noi. Zilnic, flacăra misiunii este aprinsă de Dumnezeu în inimile celor ce doresc să devină o torţă a misiunii, purtători ai luminii lui Dumnezeu în generaţia noastră de pe tot cuprinsul acestei lumi.

Anul 2005 a început sub semnul terorii şi a nesiguranţei mondiale. Valurile morţii generate de cutremurul din oceanul Indian a adus multă durere şi descurajare nu doar în vieţile celor din zonele în care valurile tsunami au înghiţit sute de mii de persoane, dar şi în sufletele celorlalţi locuitori ai planetei noastre care au aflat îngroziţi despre drama din “paradisul” îndoliat al Asiei. Ce fragilă este viaţa umană! Unde să fugim după ajutor şi siguranţă? Se pare că drumul celor care se îndreaptă spre Emaus-ul din zilele noastre este tot mai plin de oameni descurajaţi. Generaţia noastră întreagă pare să fie o generaţie a naţiunilor “necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor” (Matei 9: 36)!

Vestea bună este că prezenţa Divină se manifestă şi astăzi printre noi. Hristos cel viu este încă prezent lângă cei cu inima “stinsă” de dureri sau deznădejde, lângă cei descurajaţi sau dezorientaţi. Minunea prezenţei Divine lângă noi nu aduce doar comfortul siguranţei pe care ni-l oferă El în greutăţile vieţii noastre dar şi flacăra pasiunii pentru împlinirea planului Său în generaţia noastră. Dumnezeu doreşte şi astăzi să aprindă inimile ucenicilor Săi pentru misiunea pe care El o are de îndeplinit în lumea în care trăim. Cine vrea să poarte în inima lui flacăra misiunii divine până la capătul pământului? Cine vrea să devină o torţă a misiunii în care să ardă neîntrerupt şi cu pasiune flacăra misiunii Lui către cei aflaţi în întuneric şi descurajare?

Proiectul “Torţa Misiunii în România” este o provocare pentru fiecare ucenic al lui Hristos din Bisericile Baptiste din România de a deveni un purtător al luminii Adevărului Scripturii către grupurile de oameni ce nu-L cunosc încă pe Hristos. Dorim ca flacăra misiunii să se aprindă cu pasiune şi în inima ta! Să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să facă Bisericile din România să devină Biserici misionare în care să existe torţe vii ale misiunii, reprezentate de oameni care se roagă pentru lume, oameni care sunt gata să poarte flacăra adevărului spre cei ce se află în crize şi oameni care sunt gata să sacrifice timp şi bani pentru ca Împărăţia lui Dumnezeu să se extindă pretudindeni în această lume. Să-I cerem lui Dumnezeu împreună ca Bisericile noastre să nu devină fortăreţe înconjurate de ziduri care ne separă de lume şi care ascund lumina din noi, ci să devină “cetăţi aşezate pe munte”, torţe ale misiunii în care arde lumina Adevărului care poate fi văzută de lumea întreagă (Matei 5:14).

CARE ESTE SCOPUL SI MOTIVATIA ACESTUI PROIECT?

September 5th, 2006

Periplul nostru misionar prin localităţile stabilite în cadrul proiectului misionar “Torţa Misiunii”, urmăreşte atingerea câtorva obiective:

1. Provocarea Bisericilor Baptiste din România pentru o căutare sinceră a “luminii” Feţei lui Dumnezeu (Psalm 4: 6; Psalm 89: 15). Fără această lumină irezistibilă a lui Dumnezeu nu există pocăinţă reală iar fără pocăinţă nu există misiune. Când “răsare” peste noi “lumina” Feţei lui Dumnezeu atunci pocăinţa şi misiunea se leagă împreună într-un mod binecuvântat.

2. Înflăcărarea Bisericilor din România prin rugăciune, părtăşie şi motivare comună în vederea unei implicări susţinute în misiunea internă şi externă potrivit cu planul întocmit de Domnul Isus Hristos şi regăsit în strategiile misionare ale Bisericilor Sale de-a lungul generaţiilor până la noi.

3. Împărtăşirea viziunii misionare cu Bisericile care doresc să devină “torţe” ale misiunii divine în generaţia noastră (vezi proiecte misionare).

4. Identificarea unor “stâlpi” ai misiunii, oameni aprinşi de Dumnezeu pentru misiune, pe care să clădim în viitor proiecte concrete de abordare misionară a unor localităţi din România sau alte zone de pe glob.

5. Identificarea persoanelor care doresc să devină torţe ale misiunii lui Dumnezeu în alte ţări de pe glob, unde nevoile spirituale sunt mult mai mari decât la noi. Ne rugăm lui Dumnezeu să devenim o ţară misionară alături de celelalte ţări pe care Dumnezeu le foloseşte cu multă putere în contemporaneitate.

CARE SUNT MOTIVAŢIILE PENTRU ACEST PROIECT?

-Biserica există pentru misiune. Misiunea nu este o opţiune a Bisericilor locale ci o poruncă dată de Domnul Isus Bisericii Sale din orice generaţie (Matei 28: 19-20).
- Dumnezeu doreşte să avem inima deschisă pentru a cuprinde cu iubire lumea întreagă. Bisericile sunt chemate de Domnul Isus să ducă Evanghelia acolo unde aceasta n-a fost vestită încă: la orice grup etnic din România, ţările limitrofe şi “până la marginile pământului” (Fapte 13:47).
- Am fost binecuvântaţi de Dumnezeu ca să fim o binecuvântare pentru alţii (Genesa 12: 2). România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu cu multe Biserici locale şi cu mulţi slujitori devotaţi (în comparaţie cu celelalte ţări din Europa de Răsărit).
- Flacăra misiunii poate să aprindă orice “fitil care fumegă” (Matei 12: 20). Credem că orice Biserică locală din România poate depăşi letargia spirituală dacă se lasă aprinsă de Duhul lui Dumnezeu pentru o implicare activă în misiunea internă şi externă.

CE PUTEM FACE?

- Rugaţi-vă. Domnul Isus ne-a spus că “secerişul” este mare iar “lucrătorii” sunt puţini, “Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui” (Matei 9: 37-38). Puneţi o hartă a lumii într-un loc vizibil în Biserica dumneavoastră. Încercuiţi pe această hartă ţara noastră şi localitatea în care vă aflaţi. Rugaţi-vă în fiecare Duminică (în special când “torţa” va ajunge în localitatea sau zona dumneavoastră) ca Dumnezeu să ridice misionari din Biserica dumneavoastră şi din alte Biserici Baptiste din România, pentru a duce Vestea Bună în locurile din ţara noastră sau din alte ţări de pe glob unde Evanghelia n-a fost vestită încă. Urmăriţi locurile pe unde va trece “Torţa Misiunii” pe parcursul anului 2005 şi rugaţi-vă împreună cu fraţii şi surorile noastre din acele localităţi.

- Fiţi disponibili. Participaţi la serviciile divine speciale care se vor organiza odată cu sosirea “torţei” în zona în care locuiţi (sau trimiteţi reprezentanţi care pot depune mărturie cu privire la modul în care Dumnezeu provoacă Bisericile noastre pentru misiune). Fiţi gata să vă implicaţi într-o misiune de scurtă durată într-o altă zonă a ţării noastre sau într-o altă ţară a lumii (solicitaţi detalii). Încurajaţi pe cei care sunt chemaţi de Domnul să fie misionari.

- Implicaţi-vă într-un proiect de misiune. Dacă există localităţi fără nici o Biserică Baptistă în zona în care locuiţi, începeţi o activitate misionară în acel loc. Petreceţi-vă concediul sau vacanţa într-o localitate din România mai îndepărtată de zona în care locuiţi şi în care nu există nici o Biserică Baptistă. Depuneţi mărturia credinţei dumneavoastră în Domnul Isus acolo. Alegeţi, în urma rugăciunii cu Biserica, unul dintre proiectele de misiune mondială (prezentate aici) şi fiţi gata să vă implicaţi într-o slujire concretă.

- Adoptaţi un misionar. Dacă nu aveţi în Biserica dumneavoastră un misionar care să desfăşoare o activitate misionară într-o altă localitate sau grup etnic din ţară sau străinătate, atunci adoptaţi un misionar dintr-o altă Biserică. Intraţi într-un parteneriat de susţinere misionară cu alte Biserici Baptiste din România care au credincioşi ce lucrează ca misionari în ţară sau străinătate. Rugaţi-vă pentru acest misionar, încurajaţi-l prin scrisori sau alte mijloace de comunicare şi purtaţi-l în inima dumneavoastră, în orice vreme, ca un părinte spiritual.

- Dăruiţi. Deschideţi un cont special de misiune la Biserica dumneavoastră şi încurajaţi pe cei credincioşi să participe financiar la susţinerea misiunii. Domnul Isus ne-a spus că “este mai ferice să dai decât să primeşti” (Fapte 20:35). Creaţi cadrul în care membrii din Biserica dumneavoastră pot să experimenteze această bucurie. Nu uitaţi că resursele financiare nu sunt ale noastre ci sunt ale lui Dumnezeu, prin urmare El va asigura resurse suficiente pentru Bisericile care doresc să devină conducte prin care să curgă binecuvântarea spre alţii. Nu transferaţi banii în contul altor Biserici sau în contul altor organizaţii misionare, adoptaţi un misionar şi contribuiţi direct la susţinerea acestuia (solicitaţi detalii la adresa de e-mail de mai jos).

Traseul si Programul Tortei!

September 5th, 2006

Ianuarie
Bucure?ti 15, 16 Ianuarie
Giurgiu 22, 23 Ianuarie
Alexandria 29, 30 Ianuarie

Februarie
Craiova 12,13 Februarie
Turnu Severin 19,20 Februarie
Moldova Nou? 26,27 Februrie

Martie
Re?i?a 5,6 Martie
Boc?a 12, 13 Martie
Caransebe? 19, 20 Martie
Ha?eg 26,27 Martie

Aprilie
Lugoj 2, 3 Aprilie
Timi?oara 9,10 Aprilie

Mai
F?get 14,15 Mai
Arad 21,22 Mai
28,29 Mai

Iunie
Curtici 4, 5 Iunie
Sebi? 11, 12 Iunie
Deva 18, 19 Iunie
Hunedoara 25, 26 Iunie

Iulie
Alba Iulia 9, 10 Iulie
Sibiu 16, 17 Iulie
Media? 23, 24 Iulie

August
Trgu Mure? 6, 7 August
Cluj Napoca 13, 14 August
Oradea 20, 21 August

Septembrie
Baia Mare 3, 4 Septembrie
Bistri?a 10, 11 Septembrie
Vatra Dornei 17, 18 Septembrie
Suceava 24, 25 Septembrie
Octombrie
Ia?i 1, 2 Octombrie
Piatra Neam? 8, 9 Octombrie
Bac?u 15, 16 Octombrie
Gala?i 22, 23 Octombrie
Br?ila 29, 30 Octombrie

Noiembrie
Tulcea 5, 6 Noiembrie
Constan?a 12, 13 Noiembrie
Buz?u 19, 20 Noiembrie
Ploie?ti 26, 27 Noiembrie

Decembrie
Bra?ov 3, 4 Decembrie
Bucure?ti 10, 11 Decembrie