E3romania.ro » torta_misiunii »

CARE ESTE SCOPUL SI MOTIVATIA ACESTUI PROIECT?

( Tuesday, 5 September, 2006 )

Periplul nostru misionar prin localităţile stabilite în cadrul proiectului misionar “Torţa Misiunii”, urmăreşte atingerea câtorva obiective:

1. Provocarea Bisericilor Baptiste din România pentru o căutare sinceră a “luminii” Feţei lui Dumnezeu (Psalm 4: 6; Psalm 89: 15). Fără această lumină irezistibilă a lui Dumnezeu nu există pocăinţă reală iar fără pocăinţă nu există misiune. Când “răsare” peste noi “lumina” Feţei lui Dumnezeu atunci pocăinţa şi misiunea se leagă împreună într-un mod binecuvântat.

2. Înflăcărarea Bisericilor din România prin rugăciune, părtăşie şi motivare comună în vederea unei implicări susţinute în misiunea internă şi externă potrivit cu planul întocmit de Domnul Isus Hristos şi regăsit în strategiile misionare ale Bisericilor Sale de-a lungul generaţiilor până la noi.

3. Împărtăşirea viziunii misionare cu Bisericile care doresc să devină “torţe” ale misiunii divine în generaţia noastră (vezi proiecte misionare).

4. Identificarea unor “stâlpi” ai misiunii, oameni aprinşi de Dumnezeu pentru misiune, pe care să clădim în viitor proiecte concrete de abordare misionară a unor localităţi din România sau alte zone de pe glob.

5. Identificarea persoanelor care doresc să devină torţe ale misiunii lui Dumnezeu în alte ţări de pe glob, unde nevoile spirituale sunt mult mai mari decât la noi. Ne rugăm lui Dumnezeu să devenim o ţară misionară alături de celelalte ţări pe care Dumnezeu le foloseşte cu multă putere în contemporaneitate.

CARE SUNT MOTIVAŢIILE PENTRU ACEST PROIECT?

-Biserica există pentru misiune. Misiunea nu este o opţiune a Bisericilor locale ci o poruncă dată de Domnul Isus Bisericii Sale din orice generaţie (Matei 28: 19-20).
- Dumnezeu doreşte să avem inima deschisă pentru a cuprinde cu iubire lumea întreagă. Bisericile sunt chemate de Domnul Isus să ducă Evanghelia acolo unde aceasta n-a fost vestită încă: la orice grup etnic din România, ţările limitrofe şi “până la marginile pământului” (Fapte 13:47).
- Am fost binecuvântaţi de Dumnezeu ca să fim o binecuvântare pentru alţii (Genesa 12: 2). România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu cu multe Biserici locale şi cu mulţi slujitori devotaţi (în comparaţie cu celelalte ţări din Europa de Răsărit).
- Flacăra misiunii poate să aprindă orice “fitil care fumegă” (Matei 12: 20). Credem că orice Biserică locală din România poate depăşi letargia spirituală dacă se lasă aprinsă de Duhul lui Dumnezeu pentru o implicare activă în misiunea internă şi externă.

CE PUTEM FACE?

- Rugaţi-vă. Domnul Isus ne-a spus că “secerişul” este mare iar “lucrătorii” sunt puţini, “Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui” (Matei 9: 37-38). Puneţi o hartă a lumii într-un loc vizibil în Biserica dumneavoastră. Încercuiţi pe această hartă ţara noastră şi localitatea în care vă aflaţi. Rugaţi-vă în fiecare Duminică (în special când “torţa” va ajunge în localitatea sau zona dumneavoastră) ca Dumnezeu să ridice misionari din Biserica dumneavoastră şi din alte Biserici Baptiste din România, pentru a duce Vestea Bună în locurile din ţara noastră sau din alte ţări de pe glob unde Evanghelia n-a fost vestită încă. Urmăriţi locurile pe unde va trece “Torţa Misiunii” pe parcursul anului 2005 şi rugaţi-vă împreună cu fraţii şi surorile noastre din acele localităţi.

- Fiţi disponibili. Participaţi la serviciile divine speciale care se vor organiza odată cu sosirea “torţei” în zona în care locuiţi (sau trimiteţi reprezentanţi care pot depune mărturie cu privire la modul în care Dumnezeu provoacă Bisericile noastre pentru misiune). Fiţi gata să vă implicaţi într-o misiune de scurtă durată într-o altă zonă a ţării noastre sau într-o altă ţară a lumii (solicitaţi detalii). Încurajaţi pe cei care sunt chemaţi de Domnul să fie misionari.

- Implicaţi-vă într-un proiect de misiune. Dacă există localităţi fără nici o Biserică Baptistă în zona în care locuiţi, începeţi o activitate misionară în acel loc. Petreceţi-vă concediul sau vacanţa într-o localitate din România mai îndepărtată de zona în care locuiţi şi în care nu există nici o Biserică Baptistă. Depuneţi mărturia credinţei dumneavoastră în Domnul Isus acolo. Alegeţi, în urma rugăciunii cu Biserica, unul dintre proiectele de misiune mondială (prezentate aici) şi fiţi gata să vă implicaţi într-o slujire concretă.

- Adoptaţi un misionar. Dacă nu aveţi în Biserica dumneavoastră un misionar care să desfăşoare o activitate misionară într-o altă localitate sau grup etnic din ţară sau străinătate, atunci adoptaţi un misionar dintr-o altă Biserică. Intraţi într-un parteneriat de susţinere misionară cu alte Biserici Baptiste din România care au credincioşi ce lucrează ca misionari în ţară sau străinătate. Rugaţi-vă pentru acest misionar, încurajaţi-l prin scrisori sau alte mijloace de comunicare şi purtaţi-l în inima dumneavoastră, în orice vreme, ca un părinte spiritual.

- Dăruiţi. Deschideţi un cont special de misiune la Biserica dumneavoastră şi încurajaţi pe cei credincioşi să participe financiar la susţinerea misiunii. Domnul Isus ne-a spus că “este mai ferice să dai decât să primeşti” (Fapte 20:35). Creaţi cadrul în care membrii din Biserica dumneavoastră pot să experimenteze această bucurie. Nu uitaţi că resursele financiare nu sunt ale noastre ci sunt ale lui Dumnezeu, prin urmare El va asigura resurse suficiente pentru Bisericile care doresc să devină conducte prin care să curgă binecuvântarea spre alţii. Nu transferaţi banii în contul altor Biserici sau în contul altor organizaţii misionare, adoptaţi un misionar şi contribuiţi direct la susţinerea acestuia (solicitaţi detalii la adresa de e-mail de mai jos).