E3romania.ro » torta_misiunii »

CE ESTE TORŢA?

( Tuesday, 5 September, 2006 )
imagine

“TORŢA MISIUNII” este titlul generic al unui proiect misionar, coordonat de Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, care se desfăşoară în câteva localităţi din ţară pe durata anului 2005. Acest ITINERAR MISIONAR debutează pe data de 15 Ianuarie în Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” din Bucureşti şi se încheie în acelaşi loc pe data de 11 Decembrie a aceluiaşi an, după ce uneşte 38 de alte localităţi şi Biserici Baptiste din ţară (vezi traseul torţei). Torţa misiunii va fi purtată pe o distanţă de aproximativ 3 650 Km (pe şosea) unind capitala ţării cu celelalte oraşe în care există Biserici Baptiste ce manifestă o vie dorinţă de a transmite către alte Biserici, printr-o unitate de credinţă şi viziune, “flacăra misiunii” care a fost aprinsă de Domnul Isus în inima primilor ucenici (Luca 24: 32) şi care continuă să ardă şi în inima ucenicilor Săi din generaţia noastră.

CARE ESTE “GENEZA” ACESTUI PROIECT MISIONAR?

Ideea unei “torţe” misionare este legată de misiunea lui William Carey, care este considerat “părintele” misiunii moderne. În urmă cu aproximativ 200 de ani, Dumnezeu a aprins inima acestui tânăr englez care a început să “ardă” cu multă înflăcărare şi a fost mistuită, în cele din urmă, de dragostea pentru oamenii pierduţi spiritual din India. William Carey a devenit astfel o “torţă” vie a iubirii lui Dumnezeu pentru cei aflaţi în întuneric spiritual. Flacăra misiunii, aprinsă de Dumnezeu în inima lui Carey, a aprins, pe rând, cu multă intensitate, multe Biserici din Anglia. Duhul lui Dumnezeu a sensibilizat zeci de mii de credincioşi englezi care au devenit, astfel, purtători ai torţei misiunii pentru toate zonele “întunecate” de pe glob. Foarte curând întreaga ţară, Anglia, a devenit o “torţă” a misiunii mondiale.

Apoi, Duhul lui Dumnezeu a aprins America de Nord pentru misiune. Bisericile din America au experimentat binecuvântarea lui Dumnezeu ca urmare a angajării acestora într-o misiune susţinută după planul întocmit de Domnul Isus. Multe decenii la rând, până astăzi, Bisericile din America de Nord au “ars” şi continuă să “ardă”, cu multă intensitate, pentru misiunea mondială. România a beneficiat din plin de pe urma misiunii susţinute de Bisericile din America în ţara noastră.

Flacăra misiunii a fost aprinsă apoi, cu mare amploare, în America de Sud. Ţări precum Brazilia au experimentat în zilele noastre puterea Duhului Sfânt manifestată cu o mare forţă în Bisericile care s-au angajat în proiecte de misiune locală sau mondială. Mii de Biserici din Brazilia sunt astăzi “pe jar” pentru misiune.

Aceeaşi flacără a misiunii a fost aprinsă de Dumnezeu şi în Coreea de Sud în vremea noastră. Zeci de mii de misionari coreeni poartă cu multă pasiune “torţa” misiunii în multe zone de pe glob. Aşa cum se cunoaşte, datorită acestei orientări, Dumnezeu a binecuvântat Bisericile din Coreea cu multă prosperitate spirituală şi financiară. În aceste zile, mii de Biserici din Coreea de Sud “ard” cu multă intensitate pe altarul misiunii pe care Dumnezeu o dezvoltă în generaţia noastră.

Convingerea noastră este că următoarea mişcare a flăcării Duhului Sfânt pentru misiune, în lume, va fi Europa de Răsărit, respectiv, România. Ţara noastră a fost binecuvântată de Dumnezeu cu mai mulţi credincioşi evanghelici decât în toate celelalte ţări din Europa de Răsărit la un loc. Am fost binecuvântaţi de Dumnezeu ca să fim o binecuvântare pentru alţii. Dorim să purtăm “torţa” misiunii prin Bisericile din România care să fie astfel aprinse de Duhul lui Dumnezeu pentru misiunea făcută după Planul Măreţ al lui Dumnezeu. Ne rugăm ca România să devină o “torţă” a misiunii divine în generaţia noastră, alături de celelalte ţări care “ard” cu multă pasiune pentru Domnul.

CARE ESTE SUPORTUL BIBLIC PENTRU ACEST PROIECT?

Toate dorinţele sau pasiunile sfinte din noi sunt “aprinse” şi întreţinute doar de puterea suverană a lui Dumnezeu, printr-un proces tainic de regenerare a motivaţiilor stinse şi a orientărilor pierdute din universul nostru interior. Cei doi ucenici ai lui Hristos, aflaţi pe drumul descurajării lor, spre Emaus, au experimentat această putere a pasiunii pentru împlinirea planului lui Dumnezeu atunci când inima lor a fost “aprinsă” de mesajul Domnului pentru ei (Luca 24: 32). Această flacără aprinsă de Domnul în inimile “stinse” ale ucenicilor Săi era, de fapt, flacăra misiunii pe care Dumnezeu Însuşi o stabilise pentru ei: “voi veţi fi martori ai acestor lucruri” (Luca 24:48). Inima lor devenise, astfel, o torţă în care ardea, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, flacăra misiunii către toate naţiunile pământului (Fapte 1:8). De atunci şi până astăzi, această torţă vie a misiunii a fost purtată cu curaj, pasiune şi sacrificii prin diverse localităţi, ţinuturi şi generaţii întregi aflate în întuneric spiritual. Flacăra misiunii a fost purtată cu credincioşie de mii şi milioane de ucenici ai lui Hristos, generaţie după generaţie şi localitate după localitate, până aici la noi. Zilnic, flacăra misiunii este aprinsă de Dumnezeu în inimile celor ce doresc să devină o torţă a misiunii, purtători ai luminii lui Dumnezeu în generaţia noastră de pe tot cuprinsul acestei lumi.

Anul 2005 a început sub semnul terorii şi a nesiguranţei mondiale. Valurile morţii generate de cutremurul din oceanul Indian a adus multă durere şi descurajare nu doar în vieţile celor din zonele în care valurile tsunami au înghiţit sute de mii de persoane, dar şi în sufletele celorlalţi locuitori ai planetei noastre care au aflat îngroziţi despre drama din “paradisul” îndoliat al Asiei. Ce fragilă este viaţa umană! Unde să fugim după ajutor şi siguranţă? Se pare că drumul celor care se îndreaptă spre Emaus-ul din zilele noastre este tot mai plin de oameni descurajaţi. Generaţia noastră întreagă pare să fie o generaţie a naţiunilor “necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor” (Matei 9: 36)!

Vestea bună este că prezenţa Divină se manifestă şi astăzi printre noi. Hristos cel viu este încă prezent lângă cei cu inima “stinsă” de dureri sau deznădejde, lângă cei descurajaţi sau dezorientaţi. Minunea prezenţei Divine lângă noi nu aduce doar comfortul siguranţei pe care ni-l oferă El în greutăţile vieţii noastre dar şi flacăra pasiunii pentru împlinirea planului Său în generaţia noastră. Dumnezeu doreşte şi astăzi să aprindă inimile ucenicilor Săi pentru misiunea pe care El o are de îndeplinit în lumea în care trăim. Cine vrea să poarte în inima lui flacăra misiunii divine până la capătul pământului? Cine vrea să devină o torţă a misiunii în care să ardă neîntrerupt şi cu pasiune flacăra misiunii Lui către cei aflaţi în întuneric şi descurajare?

Proiectul “Torţa Misiunii în România” este o provocare pentru fiecare ucenic al lui Hristos din Bisericile Baptiste din România de a deveni un purtător al luminii Adevărului Scripturii către grupurile de oameni ce nu-L cunosc încă pe Hristos. Dorim ca flacăra misiunii să se aprindă cu pasiune şi în inima ta! Să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să facă Bisericile din România să devină Biserici misionare în care să existe torţe vii ale misiunii, reprezentate de oameni care se roagă pentru lume, oameni care sunt gata să poarte flacăra adevărului spre cei ce se află în crize şi oameni care sunt gata să sacrifice timp şi bani pentru ca Împărăţia lui Dumnezeu să se extindă pretudindeni în această lume. Să-I cerem lui Dumnezeu împreună ca Bisericile noastre să nu devină fortăreţe înconjurate de ziduri care ne separă de lume şi care ascund lumina din noi, ci să devină “cetăţi aşezate pe munte”, torţe ale misiunii în care arde lumina Adevărului care poate fi văzută de lumea întreagă (Matei 5:14).